Promoció d'Obres Audiovisuals Online EACEA 23/2019

Amb l’objectiu específic de promoure la circulació transnacionals, dues de les prioritats del subprograma MEDIA seran les següents:

- Donar suport al màrqueting transnacional, l’estratègia de marca i la distribució d’obres audiovisuals mitjançant totes les altres plataformes que no siguin sales de cinema;

- Promoure noves formes de distribució per tal que puguin sorgir nous models empresarials.

DESTINATARIS

Aquesta convocatòria està oberta a entitats (empreses privades, organitzacions sense ànim de lucre, associacions,
organitzacions benèfiques, fundacions, municipis/ajuntaments, etc.) establertes en un dels països participants al Subprograma MEDIA, i que siguin propietat, directament o per participació majoritària, de ciutadans d’aquests països. 

ACCIONS ELIGIBLES

La convocatòria de Promoció d'Obres Audiovisuals Europees Online proporciona suport a:

Acció 1: Accions com promoció digital, màrqueting, marca (branding), etiquetatge (tagging) i desenvolupament de noves ofertes de serveis de VOD existents que ofereixen la majoria de pel·lícules europees. L’objectiu de l’acció és millorar la visibilitat, la descoberta i l’audiència mundial de les obres audiovisuals europees;

Acció 2: Col·laboració transfronterera entre els serveis europeus de VOD;

Acció 3: Estratègies innovadores i eines en línia per a la circulació, distribució i promoció d'obres audiovisuals europees, incloent iniciatives de desenvolupament d’audiència centrades en innovadores i participatives estratègies que arriben a audiències més àmplies amb pel·lícules europees.

Els sol·licitants que presentin projectes per a diferents accions han de proporcionar sol·licituds separades per a cadascuna de les accions.

L’acció s’ha d’iniciar entre l'01/10/2020 i l'01/01/2021.

La durada de l’acció és de 12 mesos.

PRESSUPOST

El pressupost total destinat al cofinançament dels projectes s'estima en 10.100.000 euros.

La divisió indicativa entre les tres accions serà la següent:

- Acció 1: un import indicatiu de 2,5 M EUR.
- Acció 2: un import indicatiu de 2,5 M EUR.
- Acció 3: un import indicatiu de 5,1 milions d'euros.

L’Agència es reserva el dret de no distribuir tots els fons disponibles.

En cas que, dins de qualsevol de les accions 1, 2 i 3, el nombre de propostes de gran qualitat rebudes que compleixin tots els criteris de la convocatòria no sigui suficient per assignar el pressupost indicatiu complet per a l'acció, els fons restants es poden reassignar a les altres accions.

CALENDARI

Publicació de la convocatòria: 19 de setembre de 2019

Termini de presentació de candidatures: 05/05/2020 a les 17h de la tarda (hora Brussel·les)

Comunicació als sol·licitants: Setembre 2020

Signatura contracte: Setembre - Octubre 2020

Inici de l’acció: Entre l'01/10/2020 i l’01/01/2021 

Durada màxima/període elegibilitat: 12 mesos

L'e-form estarà disponible properament en el següent enllaç.

Més informació.