Suport a les Xarxes de Sales Cinematogràfiques EACEA/50/2018

AVÍS

El candidat elegible és soci de la convocatòria de propostes EACEA/06/2018, que va rebre un acord marc de cooperació de dos anys el 2018. L'Agència Executiva llançarà una invitació per presentar una proposta de sol·licitud per al seu soci per a la segona feina anual.

Més informació