Convocatòria de bones pràctiques en patrimoni cultural per a administracions públiques

Aquesta convocatòria busca pràctiques relacionades amb el patrimoni cultural que siguin:

- Innovadores
- Inspiradores per a altres ciutats o regions
- Que tinguin impacte sobre el terreny

Les pràctiques poden ser polítiques, projectes, esdeveniments o estructures organitzatives desenvolupades per autoritats locals i regionals. Poden estar implementades per les mateixes autoritats o per altres parts interessades locals.

Aquesta convocatòria està oberta a administracions locals i regionals de totes les mides (zones rurals, ciutats de mida mitjana, grans i capitals, regions) dels 27 països de la Unió Europea.

En alguns casos, el qüestionari es pot omplir “en nom d’una” administració local regional, per exemple per una universitat, un arquitecte o un interessat local/regional; caldrà aportar un escrit per part d’un representant de l’administració local/regional a l’origen de la pràctica.

Els beneficis de participar a la convocatòria són:

  • ser inclòs en un catàleg en línia i visible a nivell de la UE
  • per donar una oportunitat a la vostra ciutat/regió d'acollir una visita d'aprenentatge entre iguals
  • formar part d’una comunitat de pràctiques

La convocatòria considera patrimoni cultural com a recursos heretats del passat en totes les formes i aspectes - tangibles, intangibles i digitals (nascuts digitals i digitalitzats), incloent-hi monuments, llocs, paisatges, habilitats, pràctiques, coneixements i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades i gestionades per organismes públics i privats com ara museus, biblioteques i arxius.

Les accions es seleccionaran en funció dels següents criteris:

  • La visió estratègica (el patrimoni cultural és prioritari en les polítiques locals / regionals?)
  • Relació amb els documents estratègics de la UE (la pràctica comparteix objectius comuns?)
  • Impactes i resultats
  • Potencial de replicabilitat
  • Equilibri temàtic entre els tres temes, equilibri geogràfic i espacial 

Més informació