Convocatòria de manifestacions d'interès EACEA/2013/01 per a l'elaboració d'una llista d'experts per a EACEA

EACEA obra una convocatòria d’experts per assessorar l’agència en la gestió dels programes de la UE. Els programes que gestiona l’Agència afecten els sectors de l’educació i la formació, la ciutadania, la joventut, l’esport, l’àmbit audiovisual i cultural i el dels voluntaris d’ajuda humanitària de la Unió Europea, així com la xarxa d’informació sobre educació a Europa, Eurydice, o qualsevol altre programa que s’encomani a l’Agència.

Qui pot ser un expert?

 • Cal tenir un alt nivell d’experiències en l’àmbit dels programes que gestiona l’Agència (podeu veure amb més detalls de quins àmbits es tracta al punt 7 d’aquest enllaç).
 • Cal tenir un bon coneixement de l’anglès i/o el francès i/o l’alemany.
 • Cal ser capaç d’usar les eines TIC.
 • Cal estar disponible per a tasques ocasionals, a curt termini.
 • Línies d’actuació de l’Agència:

L’Agència necessita experts externs per a les següents línies del programa:

Les tasques dels experts consistiran en:

 • Avaluar les propostes rebudes en les convocatòries
 • Avaluació i seguiment dels projectes
 • Estudis específics i anàlisis relatius als camps de l'activitat
 • Traducció i edició de documents en els idiomes requerits
 • Suport a l'Agència durant els esdeveniments públics
 • Qualssevol altres funcions relacionades amb els programes gestionats per l'Agència.

Consulteu aquí el quadre de retribucions actualitzat a data de 23/03/2014.

Procediment per a inscriure’s:

Només es pot transmetre la manifestació d’interès telemàticament. Els candidats s’han de registrar el seu perfil a l’aplicació online del portal. L’accés al portal es fa a través de l’ECAS (l’European Commission Authentication Service). Aquest és un servei que valida la identitat dels usuaris que accedeixen als serveis online i als webs de la Comissió Europea. Tots els experts que volen introduir el seu perfil han de tenir abans un compte ECAS. Cliqueu sobre l’enllaç que més us convingui: ECAS i/o Aplicació Online del portal.

Descarregueu-vos la guia de com crear un compte ECAS aquí.

Calendari:

La convocatòria es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea 2013/S 179-308003 del 14 de setembre de 2013. Podeu trobar la versió en castellà aquí.

Consulteu també una correcció d'aquesta convocatòria que es va publicar al Diaro Oficial de la Unió Europea 2014/S 048-079564 del 8 de març de 2014.

Es crearà una llista d’experts que serà vàlida durant el període que duren els programes gestionats per l’Agència, és a dir, fins el 31 de desembre del 2020. La data límit per presentar-se és el 30 de setembre de l'any 2020.