Balanç dels resultats MEDIA a Catalunya durant el septenni 2014-2020

El programa Europa Creativa MEDIA ha posat fi al període 2014-2020, i us volem oferir un balanç dels resultats obtinguts a Catalunya durant aquest septenni, per tal de valorar l’impacte del Programa en el sector català.

En termes globals, el sector audiovisual català ha rebut, entre 2014 i 2020, al voltant de 16 milions d’euros del Programa Europa Creativa MEDIA. Si tenim en compte que la xifra global per al conjunt de l’Estat espanyol durant aquest període ha estat d’uns 40 milions d’euros, podem extreure que Catalunya ha obtingut un 40% d’aquest import total.

Us oferim un desglossament per sectors, amb els testimonis dels seus principals protagonistes, que han compartit amb nosaltres la seva experiència amb MEDIA al llarg de tots aquests anys.

Podeu visualitzar-lo des del següent enllaç.

3/2/2021

Consulteu el balanç dels resultats MEDIA obtinguts a Catalunya durant el septenni 2014-2020.