Compartir el Cinema: Jornada sobre el cinema i la seva transmissió

Amb motiu del desè aniversari de Cinema en curs, Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya i A Bao A Qu organitzen una jornada sobre el cinema i la seva transmissió. Serà dimarts 6 d'octubre, de 10:00h a 14:15h i de 16:15h a 19h, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

La jornada s'adreça tant a persones vinculades al cinema (cineastes, programadors, professors, estudiants) com a persones dedicades a l'educació, i a totes aquelles concernides per la qüestió de la transmissió i el lloc de la cultura i les arts a la societat.

Hi participaran, entre d'altres, els cineastes José Luis Guerín, Mercedes Álvarez, Isaki Lacuesta, Javier Rebollo, Nely Reguera i Jonás Trueba, i gran part de l'equip docent de Cinema en Curs.

La jornada s’estructurarà en dues parts: 

En la primera part de la jornada diversos cineastes reflexionaran sobre què vol dir “fer-se” cineasta, sobre la seva concepció del cinema i el valor de compartir-lo. Es tractarà del lloc que ocupen les pel·lícules vistes i els cineastes admirats; de la importància dels espais de trobada amb el cinema, els diàlegs, les comunitats; de què és formar equip i créixer en equip; de les maneres d’experimentar el cinema com a mode de coneixement i relació; de les variades formes en què el cinema es transmet.

La segona part tractarà sobre trobades, necessitats, possibilitats i conviccions. Cineastes, mestres i professors dialogaran sobre qüestions fonamentals a ‘Cinema en curs’ que alhora són qüestions essencials pel cinema i per l’educació. Sobre tot allò que l’acte de transmissió pot aportar als cineastes i sobre la joia de compartir el cinema. Sobre les escoles i instituts com a espais de creixement, obertura al món, comprensió de l’altre i construcció d’un mateix. Sobre el paper irrenunciable que el cinema –i l’art en general– poden i han de tenir en la societat.

 

PROGRAMA

10h – Acollida dels assistents.

10h30 – “Compartir el cinema”, presentació de les jornades a càrrec de Núria Aidelman i Laia Colell, membres de l'equip fundador de Cinema en Curs i directores del projecte des del 2005.

11h – “Cineasta espectador, espectador cineasta”, a càrrec de José Luis Guerin, cineasta. Per José Luis Guerin la seva experiència del cinema és indissociable de la seva experiència com a espectador. Obrirà la jornada comentant alguns fragments que han acompanyat la seva trajectòria, descobrint-los des de la intimitat del cineasta amb el cinema.

12h15 – Pausa.

12h45 – “El cinema en relació”,  a càrrec dels cineastes Mercedes Álvarez, Isaki Lacuesta i Javier Rebollo, en un diàleg coordinat per Gonzalo de Lucas. Sobre la transmissió, el treball en equip, el valor dels referents, els espais de descoberta del cinema.

14h15 – Pausa.

16h15 – "El desenvolupament d’audiències dins el programa Europa Creativa”, a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya.

16h30 – “Trobades del cinema i l’escola. A partir de ‘Cinema en curs’”, taula rodona entre docents i cineastes de l’equip de ‘Cinema en curs’: Miguel Ángel Baeta, Carme Congost, Fanny Figueras, Blanca Munarriz, Isabel Ribera (docents); Pep Garrido, Nely Reguera, Jonás Trueba (cineastes). Sobre les potències del cinema i la creació a l’escola. Sobre fer experiència del cinema des de la transmissió amb nens i joves, treballant amb els mestres i professors.

18h45 – Cloenda: projecció amb concert de Bernat Font.

19h – Fi de la jornada.

Cinema en curs és un programa internacional de pedagogia del cinema a escoles i instituts. Al llarg dels anys, ha donat forma a una proposta pedagògica i metodològica fruit de l’anàlisi i el treball conjunt de cineastes i docents. El projecte articula la descoberta del cinema com a art a partir de la interconnexió entre visionat i pràctica, la correspondència entre el valor cinematogràfic i pedagògic de cadascun dels processos, la creació col·lectiva, i l’atenció i posada en valor de l’entorn proper i llunyà. Esdevé així un projecte transversal amb un paper molt rellevant en la formació integral dels alumnes i en la definició dels centres educatius participants.

Entrada gratuïta prèvia inscripció a través d'aquest enllaç. Teniu temps fins al 2 d'octubre, o abans en cas que s’esgotin les places.

 

17/9/2015

Aquesta jornada l'organitzen Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya i A Bao A Qu, amb la col·laboració del CCCB. Tindrà lloc el dia 6 d'octubre, de 10:30h a 14h15 i de 16:15 a 19h

Inscripcions fins el 2 d'octubre, o abans en cas que s'esgotin les places.