Culture Moves Europe obre la primera convocatòria per a amfitrions de projectes de residència

El programa de mobilitat Culture Moves Europe ha obert la primera convocatòria per a amfitrions de projectes en residència. La data límit per presentar-s'hi és el 15 juny de 2023

Mitjançant aquesta convocatòria, el programa Culture Moves Europe ofereix suport financer a organitzacions i artistes que vulguin acollir artistes internacionals i professionals de la cultura per a un projecte de residència.

Es poden presentar les organitzacions culturals que organitzen habitualment activitats artístiques i creatives o aquelles que tinguin capacitat per dur a terme un projecte de residència artística i cultural internacional.

Aquesta acció de residència s'adreça a entitats dels següents sectors: arquitectura, patrimoni cultural, disseny, moda, traducció literària, música, arts escèniques i arts visuals.

Per omplir el formulari de sol·licitud en línia, els candidats primer han de crear un compte al portal de sol·licituds de Goethe.

Els candidats seleccionats seran informats a finals de juliol i després seran convidats a procedir a la selecció dels artistes que participen en els seus projectes. Els amfitrions seleccionats tindran un any des de la data de signatura del seu conveni de subvenció per completar el projecte.

Aquesta primera convocatòria d'amfitrions està oberta fins al 15 de juny de 2023.

Més informació

Culture Moves Europe, finançat per Europa Creativa, ofereix finançament per a la mobilitat d’artistes i professionals de la cultura que resideixen en un dels 40 països d'Europa Creativa i estiguin interessats a desenvolupar un projecte en un altre país d'Europa Creativa.  

L'acció de residència Culture Moves Europe ofereix suport financer a organitzacions i artistes inscrits com a persones jurídiques, en un dels 40 països d'Europa Creativa. 

L'objectiu de la beca és acollir artistes internacionals i professionals de la cultura a les seves instal·lacions per implementar un projecte de residència. Els artistes i professionals culturals participants han de ser residents legals en un país d'Europa Creativa diferent del país d'acollida. 

Podeu sol·licitar el finançament d'un projecte de residència amb una proposta que n'inclogui els objectius, l'impacte previst i la durada. Actuareu com a mentor d'artistes i professionals de la cultura: heu de proporcionar l'entorn, el suport i l'equipament adequats al seu àmbit d'expertesa, perquè puguin centrar-se en els seus projectes individuals o col·lectius. 

Els projectes de residència han de tenir objectius relacionats amb l'exploració, la creació, l'aprenentatge, la connexió o la transformació. Les persones jurídiques amb instal·lacions, serveis, personal i oportunitats de mentoria poden sol·licitar finançament per acollir un projecte de residència per a 1-5 artistes i professionals de la cultura durant una durada de 22-300 dies, per fomentar la mobilitat verda i garantir la inclusió de persones de procedències diverses, s'ofereixen incentius específics.  

Els projectes de residència poden tenir una durada a curt, mitjà o llarg termini i el finançament és totalment proporcionat per la Unió Europea, a través del programa d’Europa Creativa, i implementat pel Goethe-Institut. 

En concret, l'acció de residència s'adreça a persones jurídiques (per exemple, sense ànim de lucre, privades, organismes públics, fundacions, etc.) que actuen en els sectors següents: 

  • arquitectura 
  • herència cultural 
  • disseny i disseny de moda 
  • traducció literària 
  • música 
  • Arts escèniques 
  • Arts visuals 

La beca de residència contribueix als costos relacionats amb l'acollida d'artistes i professionals de la cultura internacionals i la seva mobilitat. 

Les despeses d'allotjament són d'un import fix de 35 € per dia per participant per cobrir allotjament, despeses de mentoria, equipament, etc. La beca de mobilitat inclou desplaçament i dietes, i els participants poden optar per viatjar en avió o un altre mitjà de transport segons el la distància del seu viatge. L'ajuda de viatge oscil·la entre els 350 i els 700 euros, mentre que la dieta és una quantitat fixa de 25 euros per dia i per participant. També hi ha diverses recàrregues disponibles en funció de les necessitats individuals, com ara una recàrrega verda, recàrregues de països i territoris d'ultramar o regions ultraperiferiques, recàrrec de visat, suport per a discapacitats i recàrrec familiar. No obstant això, aquests imports i les recàrregues opcionals s'han de destinar i transferir a cada participant per l'organització que acull la residència. 

La sol·licitud de la convocatòria de residència s'avaluarà en funció de criteris que inclouen el nivell de suport prestat als participants, la claredat i la justificació del procés de selecció, la mentoria i la col·laboració amb els participants, la rellevància per als objectius de Culture Moves Europe, l'impacte potencial a llarg termini i la consideració de la sostenibilitat. 

El procés d’aquesta convocatòria consta de dues fases:  

  • sol·licitud i selecció d'amfitrions de residència  
  • selecció i confirmació d'artistes i professionals de la cultura participants  

Els projectes seleccionats s'han de completar en el termini d'un any des de l'acord de subvenció, i s'ha de presentar un informe de residència, enviat dins de les dues setmanes posteriors a la finalització.  

16/3/2023

Més informació