Disponible la guia The CulturEU Funding Guide per conèixer els recursos disponibles per als sectors cultural i creatiu

La Comissió Europea ha publicat la CulturEU Funding Guide, un nou recurs d'oportunitats de finançament de la Unió Europea per als sectors cultural i creatiu. Hi podràs filtrar per obtenir els resultats que més s'adeqüen al teu sector, a la teva tipologia d'organització i al tipus de suport que estàs buscant.

Es pot accedir a l'eina interactiva de la CulturEU Funding Guide des d'aquest enllaç fent clic posteriorment al botó groc de la pàgina: Open the Interactive Tool.

La Interactive Tool de la CulturEU Funding Guide inclou oportunitats de finançament més enllà d'Europa Creativa i la seva secció Cross Sectoral, com Horizon EuropeInvestEU i altres programes.

L'eina interactiva explica la lògica dels programes de la Unión Europea. Pel que fa a les oportunitats de finançament relatives als mitjans de comunicació, s'inclouen en aquesta pàgina.

12/1/2022

Consulteu i descarregueu-vos la CulturEU Funding Guide i accediu a l'eina interactiva de la CulturEU Funding Guide des d'aquest enllaç fent clic posteriorment al botó groc de la pàgina: Open the Interactive Tool