Disponibles els vídeos de la sessió #EuropeCalls – Convocatòria de projectes CULTURA EUROREGIÓ 2019

El passat divendres 3 de maig de 2019 va tenir lloc a l'auditori del Museu d'Història de Catalunya una sessió #EuropeCalls sobre les novetats de la propera convocatòria de projectes CULTURA EUROREGIÓ 2019. Els vídeos de la sessió ja estan disponibles a través del nostre canal de YouTube.

L’objectiu de la jornada era informar el sector cultural i creatiu català de les principals novetats de la convocatòria de projectes d'abast euroregional i europeu Cultura Euroregió 2019, que enguany té un import total de 140.000€ i els projectes es podran presentar, a partir de finals d’abril i fins al 27 de maig a les 17:00 hores, seguint les instruccions publicades al web www.euroregio.eu.

La convocatòria d’enguany es realitza en dues fases: una primera fase que consisteix en una precandidatura senzilla (descripció general, diagnòstic, objectius, resultats esperats, accions previstes, partenariat, pressupost); i una segona fase, que consisteix en una candidatura completa, amb una presentació detallada del projecte i la presentació de documents oficials addicionals.

Només els projectes seleccionats en la primera fase es podran presentar a la segona fase. Entre les dues fases, els projectes seleccionats seran assessorats de forma personalitzada, entre d’altres a través de la participació en un taller de formació i coaching.

La jornada s'adreçava a les entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Catalunya, Illes Balears, Occitània), així com a les persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.).

La idea de la sessió era ajudar les entitats culturals professionals dels àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc. que volen desenvolupar un projecte d’abast euroregional i europeu de creació, difusió, formació o d’educació artística, tot proporcionant-los recomanacions útils i intentant resoldre possibles dubtes.

Benvinguda i presentació institucional de la jornada a càrrec del Sr. Francesc Vilaró, secretari general del Departament de Cultura.

Introducció de l’Euroregió Pirineus Mediterrània a càrrec de Xavier Bernard-Sans, Director General de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (AECT).

Oportunitats de finançament en el marc del Programa Europa Creativa. A càrrec d’Àlex Navarro, director d’Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.

Presentació de la convocatòria de projectes Cultura Euroregió 2019 de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Agrupació Europea de Cooperació Territorial). A càrrec de João Lobo, tècnic de Cultura i Ensenyament Superior de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (AECT). 

Exemple de bona pràctica. Projecte beneficiari en la convocatòria 2018 de suport als projectes Cultura de l’Euroregió. A càrrec de Raúl Berninches, productor de Mago Produccions, entitat que va resultar beneficiària en el marc de la convocatòria Cultura Euroregió 2018 com a líder del projecte Cinema Lliure a la Biblioteca, que compta amb el soci occità Godo Films i el soci balear APAIB.

Precs i preguntes.