Disponibles els vídeos de la sessió informativa sobre les noves convocatòries MEDIA per als professionals de la producció

Ja podeu consultar els vídeos de la sessió informativa en línia que vam dur a terme el passat divendres 11 de juny sobre les noves convocatòries del programa Europa Creativa MEDIA 2021-2027 adreçades als professionals de la producció audiovisual. 

La jornada es va centrar fonamentalment en les noves línies de suport al desenvolupament de projectes i la producció televisiva, és a dir, European co-development (el termini de presentació de sol·licituds de la qual és el 17 de novembre), European slate development i TV and online content. La data límit de presentació de sol·licituds d'aquestes dues últimes convocatòries és el 25 d'agost de 2021.

La sessió, que es va dur a terme en un format molt dinàmic, va permetre la contribució dels assistents, que van poder plantejar els seus dubtes i formular les seves preguntes.

Des del següent enllaç podeu veure la llista de reproducció amb els vídeos de cadascun dels apartats de la sessió:

Context i pressupost:

Funding & Tender Portal:

Slate Funding:

“David Matamoros ens pregunta”:

Co-development:

“Bettina Walter ens pregunta”:

TV and online programming:

Novetats i recomanacions:

També podeu consultar la peça resum global de la sessió des del següent enllaç.

29/6/2021

Des del següent enllaç podeu veure la llista de reproducció amb els vídeos de cadascun dels apartats de la sessió informativa del passat 11 de juny.

També podeu consultar la peça resum global de la sessió des del següent enllaç.