Projecte Pilot: 'Una esfera pública europea: una nova oferta de mitjans en línia per a joves europeus’

S'ha publicat una nova convocatòria que segueix el Projecte Pilot del Parlament Europeu 'Una esfera pública europea: una nova oferta de mitjans en línia per a joves europeus’.

La iniciativa busca propostes de consorcis que reuneixin almenys cinc organitzacions de mitjans de comunicació de com a mínim cinc països membres, per produir contingut diari i estimulant, al voltant de l'actualitat europea, que estigui adreçada especialment als joves europeus.

La data límit per presentar-hi propostes és el 22 de juliol de 2020.

Objectius:

 1. Augmentar la disponibilitat d'informació online, en diferents idiomes, sobre els temes d'actualitat que afecten els joves d'arreu d'Europa.
 2. Presentar la informació en formats atractius i a través de múltiples punts de vista.
 3. Promoure debats i trobades entre joves.

Resultats esperats:

 • Col·laboració entre almenys cinc organitzacions de mitjans de comunicació de cinc estats membres.
 • Creació de contingut diari, estimulant sobre temes actuals, a través de processos editorials innovadors i transfronterers.
 • Divulgació d'aquests continguts a través d'un pla per aconseguir el màxim nombre possible de joves europeus.
 • Distribució mitjançant els seus propis canals, pàgines web associades, blocs o xarxes socials.
 • Participació en debats i esdeveniments juvenils.

Pressupost:

El pressupost total disponible és de 2,5 milions d'euros.

El percentatge màxim de cofinançament és del 70% dels costos elegibles. Els sol·licitants poden proposar un percentatge de cofinançament menor.

La Comissió espera donar suport com a màxim a 2 propostes.

Data límit: 22 de juliol de 2020

Data d'inici de l'acció: 1 de gener de 2021 amb una durada màxima de 12 a 15 mesos.

Més informació sobre la convocatòria als següents enllaços:

 1. Convocatòria
 2. Application Form
 3. Pressupost
 4. Viabilitat Financera
 5. Declaració d'Honor
 6. Model d'Acord
 7. Identificació Financera
 8. Entitat Legal Privada
 9. Entitat Legal Pública
 10. Declaració de Privacitat

Per a més informació escriure a: CNECT-YOUTH-MEDIA@EC.EUROPA.EU 

Més informació

20/5/2020

Projecte Pilot: 'Una esfera pública europea: una nova oferta de mitjans en línia per a joves europeus’

La data límit per presentar-hi propostes és el 22 de juliol de 2020.

Més informació