Publicada la convocatòria d'Europa Creativa Cultura de Suport als projectes de traducció literària EACEA 15/2017

Avui s’ha publicat la convocatòria Europa Creativa de Suport als projectes de traducció literària EACEA 15/2017. La data límit per a presentar-se a aquesta convocatòria és el 25 de juliol de 2017. 

OBJECTIUS I PRIORITATS

Els principals objectius de l’ajut als Projectes de Traducció Literària són donar suport a la diversitat cultural i lingüística, i promoure la circulació de les obres literàries d’elevada qualitat, així com millorar-ne l’accés i arribar a nous públics.

Les prioritats són les següents:

• Donar suport a la promoció de la literatura europea traduïda;
• Fomentar les traduccions dels idiomes menys utilitzats a l'anglès, alemany, francès i espanyol (castellà), ja que poden contribuir a una difusió més àmplia de les obres;
• Fomentar la traducció de gèneres menys representats, com les obres per a un públic més jove (nens i nenes, adolescents i joves adults), còmics / novel·les gràfiques, contes o poesia;
• Fomentar l'ús adequat de les tecnologies digitals en la distribució i la promoció de les obres;
• Encoratjar la traducció i promoció de llibres que hagin guanyat el Premi de Literatura de la UE (veure //www.euprizeliterature.eu);
• Millorar el perfil dels traductors. Per aquesta raó, els editors hauran d'incloure una biografia dels traductors en cada llibre traduït.

DESTINATARIS

Els sol·licitants elegibles són els editors o editorials establerts en un dels països participants en el Subprograma Cultura, que estiguin actius en el sector de l'edició i que tinguin personalitat jurídica almenys des dels dos anys anteriors a la data del termini de presentació de sol·licituds.

OBRES ADMISSIBLES I CRITERIS D’ADMISSIÓ

Projectes elegibles

Per a aquesta convocatòria publicada el mes de juny de 2017, els sol·licitants només podran presentar-se a la categoria 1 - projectes de dos anys

Aquesta categoria inclou projectes que han de:

- tenir una durada màxima de dos anys (període d’elegibilitat);

- ser subjecte d’una sol·licitud de no més de 100.000 euros, tot representant no més del 50% del pressupost elegible;

- consistir en la traducció i la promoció (inclosa la publicació d’un resum de les obres traduïdes) d’un paquet de3 a10 obres de ficció elegibles d’una llengua a una altra, ambdues elegibles;

- basar-se en una estratègia de traducció, publicació, distribució i promoció de les obres de ficció traduïdes.

Idiomes elegibles:

 •  Llengües oficials dels països participants, PERÒ l’origen o la destinació ha de ser una llengua oficial dels països de la UE / EFTA
 •  També es poden traduir el llatí o el grec antics
 •  L’idioma de destinació ha de ser la llengua materna del traductor
 •  Dimensió transfronterera de les traduccions (no d'un idioma nacional oficial a un altre d'un mateix país). No són elegibles, doncs, les traduccions del català al castellà o a la inversa.

Obres elegibles (en paper o e-books):

 •  Ficció amb una elevada qualitat literària
 •  Autors: nacionals/residents dels països elegibles
 •  Originals ja publicats però encara no traduïts (excepte en el cas que estigui justificada una nova traducció després de 50 anys)

Activitats elegibles:

 • Traducció i publicació d’obres de ficció amb un elevada qualitat literària, independentment del gènere, com ara novel·les, contes, obres de teatre, poesia, còmics i ficció infantil.
 • Traducció d’extractes d’obres de ficció per al catàlegs dels editors i de les editorials, per tal de promoure’n la venda dels drets dins i fora d’Europa;
 • Esdeveniments especials de màrqueting i/o distribució, organitzats per a la promoció de les obres de ficció traduïdes a la UE i fora de la UE, tot incloent les eines de promoció digital i la promoció dels autors a les fires, mercats i festivals literaris.  

CRITERIS DE SELECCIÓ

Les propostes s’avaluen sobre 100 punts segons:

 •  La pertinència: 40 punts
 •  La Qualitat del contingut i les activitats: 25 punts
 •  La Promoció i comunicació: 20 punts
 •  Punts automàtics – Premi UE de Literatura: 15 punts

PRESSUPOST

La previsió de pressupost per al 2017 de la convocatòria de Projectes de Traducció literària és de 2 milions d’euros.

CALENDARI

* Publicació de la convocatòria:

Juny de 2017

* Termini de presentació de candidatures:

25 de juliol de 2017 (12:00 del migdia)

* Comunicació als sol·licitants:

Octubre de 2017

* Signatura contracte: Novembre - Desembre de 2017 

* Inici de l’acció: entre gener i març de 2018

Més informació.

 

12/6/2017

La data límit per a presentar la vostra candidatura és el 25 de juliol de 2017

Consulteu les bases i els documents annexos a través d’aquest enllaç.

 

Més informació.