Publicada la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea

S'acaba de publicar la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea EACEA/45/2016. La data límit per a presentar-s'hi és el 23 de novembre de 2016

En definitiva, el subprograma Cultura té com objectiu donar suport a projectes principalment relacionats amb:

A. mobilitat transnacional

B. desenvolupament d’audiències

C.1 creació de capacitats – digitalització

C.2 creació de capacitats – nous models empresarials

C.3 creació de capacitats – educació i formació

Els projectes que obtinguin l’ajut hauran d’incloure, per tant, una estratègia fonamentada i una descripció detallada de com preveuen aplicar una o més de les citades prioritats del programa. En presentar les sol·licituds, els sol·licitants hauran de marcar un màxim de 3 de les 5 prioritats que siguin les més importants dels seus projectes, i classificar-les per ordre d’importància.

PROJECTES SUBVENCIONABLES:

Depenent de la importància, les necessitats, la naturalesa, els objectius i les prioritats del projecte, els candidats hauran d’optar per a la categoria 1 (Projectes de cooperació a menor escala) o la categoria 2 (Projectes de cooperació a major escala).

Categoria 1: Projectes de cooperació a menor escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb dos altres socis, que tindran seu, com a mínim, a tres països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països que figuren a la categoria 1, 3 o 4 dels països admissibles (veure p.2 d’aquest pdf);

Seran objecte d’una sol·licitud d’un màxim de 200.000€, import que no representarà més del 60% del pressupost subvencionable.

Categoria 2. Projectes de cooperació a major escala

Els projectes d’aquesta categoria:

Comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, altres cinc socis, que tindran seu, com a mínim, en sis països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura; el cap del projecte o un dels socis haurà de tenir la seva seu en un dels països que figuren en la categoria 1, 3 o 4 de països admissibles (veure p.2 d’aquest pdf);

Seran objecte d’una sol·licitud de com a màxim de 2.000.000€, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable.

En ambdues categories de projectes, la durada màxima (el període de subvenció) serà de 48 mesos.

La data límit per a presentar la vostra candidatura és el 23 de novembre de 2016.

Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria disponibles en anglès i en francès a la columna de la dreta.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

L’eForm està disponible properament, a través d’aquest enllaç

27/9/2016

La data límit per a presentar-se en aquesta convocatòria és el 23 de novembre de 2016.

Més informació.