Publicada la convocatòria European co-development CREA-MEDIA-2021-CODEV

Europa Creativa MEDIA ha publicat la convocatòria European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV), adreçada a consorcis de dues o més productores audiovisuals per al desenvolupament d'un projecte audiovisual amb potencial internacional per a cinema, televisió o plataformes digitals. La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 17 de novembre de 2021

L'objectiu de la convocatòria és donar suport a la cooperació entre les productores europees.

Sol·licitants elegibles:

Empreses europees i independents de producció audiovisual en un consorci composat, com a mínim, per un líder de projecte (coordinador) d'un país i un soci (cobeneficiari) d'un altre país.

El líder del projecte ha de poder demostrar haver produït una obra prèvia de mínim 24 minuts (excepte realitat virtual) des de 2014 que s'hagi estrenat comercialment (sala de cinema) o emès (televisió, plataforma digital) en almenys tres països diferents al del sol·licitant. En el cas d'emissió lineal, es requereixen tres canals diferents.

Projectes elegibles:

Només seran elegibles les activitats de codesenvolupament dels següents projectes:

  • Llargmetratge de ficció, pel·lícula d'animació i documental creatiu amb una durada mínima de 60 minuts. Projecte principalment destinat a estrena en cinemes.
  • Ficció (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 90 minuts, animació (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 24 minuts i documental creatiu (projecte únic o sèrie) amb una durada total mínima de 50 minuts. Projecte principalment destinat a estrena a televisió o explotació en plataformes digitals.
  • Ficció interactiva, no lineal, animació o documental creatiu (per exemple, projectes narratius de realitat virtual) de qualsevol durada.

El projecte no ha de tenir previst l'inici del seu rodatge dins el període de deu mesos posterior a la data límit de la convocatòria. El sol·licitant ha de provar que posseeix la majoria dels drets relatius al material artístic del projecte en la data límit de presentació de la sol·licitud.

S'acceptarà la igualtat de drets entre el líder del projecte i els socis del consorci.

Criteris de selecció:

  • Rellevància i valor afegit europeu (40 punts): Valor afegit de l'enfocament de codesenvolupament, en particular pel que fa a la naturalesa del projecte i la complementarietat de l'experiència dels socis. Grau de col·laboració entre les empreses productores en termes de desenvolupament d'aspectes creatius i narrativa. Dimensió europea de la col·laboració, pel que fa a la cooperació entre països amb diferents mides de mercat, incloent socis de països de baixa capacitat de producció audiovisual. Importància de la diversitat lingüística i geogràfica. Adequació de les estratègies presentades per garantir una indústria respectuosa amb el medi ambient. Adequació de les estratègies per garantir la igualtat de gènere i la diversitat, ja sigui en el projecte/contingut o de la manera de gestionar l'activitat.
  • Qualitat del contingut i de les activitats (20 punts): Qualitat i potencial creatiu del projecte (el caràcter distintiu de la idea / enfocament del projecte, la qualitat de l'escriptura, les opcions narratives, el desenvolupament dels personatges i el món de la història). Potencial per arribar al públic en l'àmbit europeu i internacional (l'equip creatiu, el repartiment previst o l'ambició internacional pel que fa a l'elenc i l'estratègia de col·laboració amb socis no nacionals). Tindrà rellevància l'atractiu transnacional del concepte i el potencial del projecte per arribar a un públic més ampli i divers, en particular al públic jove.
  • Gestió del projecte (25 punts): Distribució de les funcions i les responsabilitats del projecte, incloses: la divisió de tasques, la divisió pressupostària, la cooperació administrativa i la gestió de riscos. Qualitat de l'estratègia de desenvolupament: adequació del pla de desenvolupament, el calendari d'execució del projecte i el pressupost de desenvolupament adaptat a les necessitats de la feina. Qualitat de l'estratègia de finançament (adequació dels costos de producció del projecte al pressupost de desenvolupament, adequació de l'estratègia de finançament en relació als costos de producció estimats en termes de coneixement dels socis financers i l'elecció dels territoris potencials adequats, diversitat de les fonts de finançament previstes).
  • Difusió dels resultats del projecte i comunicació (15 punts): Adequació de l'estratègia de màrqueting que permet arribar a les audiències en una etapa primerenca de desenvolupament del projecte. Definició de punts de venda únics, les audiències i els mercats objectiu, l'ús d'eines innovadores de màrqueting i la participació de públic en les activitats de promoció. Pertinència de l'estratègia de distribució europea pel que fa a: la identificació del públic objectiu, la previsió dels mètodes de distribució, la decisió sobre els socis de distribució, el coneixement dels mercats, la visió europea i internacional i la pertinència de l'elecció dels territoris.

Més informació

10/6/2021

European Co-development (CREA-MEDIA-2021-CODEV) s'adreça a consorcis de dues o més productores audiovisuals per al desenvolupament d'un projecte audiovisual amb potencial internacional per a cinema, televisió o plataformes digitals.

La data límit per presentar-hi sol·licituds és el 17 de novembre de 2021

Notícies relacionades:

Noves convocatòries Europa Creativa MEDIA 2021-2027 publicades

El programa Europa Creativa 2021-2027 aporta 2.440 milions d’euros per donar suport als sectors culturals i creatius 

Disponible el vídeo del webinar sobre el nou portal Funding&Tender Opportunities

Es publiquen les primeres convocatòries d'Europa Creativa MEDIA 2021-2027

Europa Creativa Cultura 2021-2027 publica tres noves convocatòries