Publicada la nova convocatòria Europea Creativa MEDIA European Co-development 2023

S'ha publicat la nova convocatòria Europa Creativa MEDIA European Co-development (CREA-MEDIA-2023-CODEV), la data límit de presentació de sol·licituds de la qual és el 26 d'abril de 2023

L'objectiu del suport al codesenvolupament europeu és donar suport a la cooperació entre les productores europees que desenvolupin obres amb un fort potencial d'audiència internacional.

Descripció de les activitats a finançar

L'acció europea de codesenvolupament ha de donar suport al desenvolupament d'un projecte únic d'explotació comercial destinat a l'estrena cinematogràfica, la difusió televisiva o l'explotació comercial en plataformes digitals o en un entorn multiplataforma en les categories següents: animació, documental creatiu o ficció. El projecte ha de ser co-desenvolupat per almenys dues productores independents europees, havent signat un acord de codesenvolupament que especifiqui la divisió de tasques i la col·laboració en aspectes creatius.

L'objectiu és dotar de fons a les productores audiovisuals per desenvolupar obres d'alt valor creatiu i diversitat cultural i un ampli potencial d'explotació transfronterera. S'anima a les empreses a desenvolupar col·laboracions sòlides i innovadores des del punt de vista creatiu i de finançament i a desenvolupar estratègies de màrqueting i distribució des de l'inici de la fase de desenvolupament, millorant així el potencial per arribar a públics d'àmbit europeu i internacional.

Les sol·licituds han de presentar estratègies adequades per garantir una indústria més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient i per garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

Sol·licitants elegibles

Les sol·licituds s'han de presentar per un consorci d'almenys dos sol·licitants (beneficiaris; entitats no adscrites), que compleixi les condicions següents:

 • un coordinador elegible i almenys un soci elegible, establerts en almenys dos països diferents paricipants a MEDIA
 • el coordinador i el/s soci/s no poden ser entitats adscrites
 • El coordinador i el/s soci/s han d'haver signat un acord de codesenvolupament que cal presentar amb la sol·licitud.

Una productora audiovisual és una empresa que té com a principal objectiu i activitat la producció audiovisual.

Coordinador amb experiència recent en la producció d'obres de distribució internacional:

El coordinador ha d'acreditar que ha realitzat un treball anterior des de l'any 2016 que respecta les condicions següents:

 • un projecte d'animació, ficció o documental creatiu (únic o sèrie) d'una durada total mínima de 24 minuts (excepte els projectes amb experiència d'usuari en format no lineal (p. ex. Realitat Virtual), en aquest cas no hi ha una durada mínima)
 • s'hagi estrenat efectivament als cinemes, emès per televisió o posat a disposició en plataformes digitals d'almenys altres tres països abans del dia de la data límit de presentació de sol·licituds. En cas d'emissió lineal, es requereixen tres emissores diferents
 • les estrenes o emissions són de caràcter comercial. Les projeccions durant els festivals no s'accepten com a distribució comercial

En relació amb el treball anterior, el coordinador també ha de poder acreditar:

 • que era l'única productora, o
 • que era, en el cas d'una coproducció amb una altra productora, el coproductor majoritari del pla de finançament o el productor delegat, o
 • que el seu director executiu o un dels seus accionistes tingui un crèdit personal en pantalla sobre el treball com a productor o productor delegat.

El coordinador ha de facilitar la informació sol·licitada sobre el treball anterior a l'apartat dedicat de la sol·licitud. En cas que el treball anterior de la sol·licitud no respecti els criteris d'elegibilitat, la sol·licitud serà inadmisible encara que el sol·licitant pugui proporcionar informació sobre altres treballs anteriors que compleixin els criteris d'elegibilitat.

Projectes elegibles

Només són subvencionables les activitats de desenvolupament de les obres següents:

 • Llargmetratges, animacions i documentals de creació d'una durada mínima de 60 minuts destinats principalment a l'estrena cinematogràfica;
 • Projectes de ficció (únics o sèries) d'una durada total mínima de 90 minuts, animació (única o sèrie) d'una durada total mínima de 24 minuts i documentals de creació (únic o sèrie) d'una durada total mínima de 50 minuts destinats principalment a l'explotació a la televisió o la plataforma digital;
 • Projectes de ficció, animació o documentals creatius interactius, no lineals (p. ex. projectes de realitat virtual narrativa) de qualsevol durada.

El primer dia de rodatge (o equivalent) s'ha de programar almenys 10 mesos després del dia de la data límit de presentació de sol·licituds.

El coordinador o (un dels) socis ha de ser titular de la majoria dels drets relacionats amb l'obra. Com a molt tard el dia de la data límit de presentació de sol·licituds, el coordinador o (un dels) socis elegibles ha de disposar d'un contracte degudament datat i signat que cobreixi els drets sobre el material artístic inclòs a la sol·licitud. Això ha d'incloure almenys un dels següents: concepte, tema, tractament, guió o bíblia.
El contracte ha d'estar degudament datat i signat pels autors. Si el projecte és una adaptació d'una obra existent (novel·la, biografia, etc.), el coordinador o (un dels) socis elegibles també ha de tenir la majoria dels drets relatius als drets d'adaptació d'aquesta obra amb un acord d'opció o contracte de cessió de drets degudament datat i signat.

S'accepta un repartiment equitatiu de drets entre el coordinador i/o els socis elegibles a la sol·licitud.

Calendari indicatiu d'avaluació i acord de subvenció

Publicació de la convocatòria: 22 de novembre de 2022

Data límit de presentació de sol·licituds: 26 d'abril de 2023 - 17:00:00 CET (Brussel·les)

Període d'avaluació: maig-setembre de 2023

Informació als sol·licitants: octubre de 2023

Signatura del conveni de subvenció: desembre de 2023

Plantilles de sol·licitud, guia i models de convenis de subvenció (MGA):

Plantilles d'annexos estàndard:

Més informació

Cal tenir en compte que la convocatòria s'ha publicat, però l'obertura de la presentació de sol·licituds no està prevista fins al 8 de desembre de 2022

22/11/2022

Consulteu el Funding and Tenders Portal per a més informació i presentar-vos-hi un cop s'obri la convocatòria. 

Les data límit de presentació de sol·licituds és el 26 d'abril de 2023 a les 17 hores.