Publicades les noves convocatòries Europa Creativa MEDIA 2020

S'han publicat les noves convocatòries Europa Creativa MEDIA 2020 de suport als Festivals, al Desenvolupament de Continguts Audiovisuals en la modalitat de Slate Funding, a la Programació Televisiva, a l'Educació Cinematogràfica, al Desenvolupament de Videojocs, a l'Accés als Mercats, a la Distribució Automàtica, a la Distribució Selectiva, a la Promoció d'Obres Audiovisuals Online, als Fons de Coproducció Internacional i a les Xarxes de Cinema.  De la mateixa manera que en les convocatòries MEDIA 2019, les bases són generals per a totes les convocatòries, i cada convocatòria compta amb una documentació i criteris específics

A més, tal i com ja us vam anunciar recentment, també està publicada la convocatòria MEDIA de suport al Desenvolupament de Continguts Audiovisuals en la modalitat de Single Project, els terminis de la qual són el 13 de novembre de 2019 a les 17 hores i el 12 de maig de 2020 a les 17 hores.

Pel que fa als termini de la resta de les noves convocatòries MEDIA publicades, són els següents:

* La convocatòria de suport als Festivals de Cinema EACEA/26/2019 té dues dates límit de presentació de sol·licitdus, en funció de la data de celebració dels festivals: 

  • El 21 de novembre de 2019 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les) per a les activitats que comencin entre l'1 de maig i el 31 d'octubre de 2020;
  • El 23 d'abril de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les) per a les activitats que comencin entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària. 

* El termini de la convocatòria de suport al Desenvolupament de Continguts Audiovisual en la modalitat de Slate Funding EACEA/18/2019 és el 4 de febrer de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les).  

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* La convocatòria de suport a la Programació Televisiva EACEA/20/2019 té dues dates límit de presentació de sol·licituds:

  • El 28 de novembre de 2019 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les) 
  • I el 14 de maig de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les)

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* El termini límit de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport a l'Educació Cinematogràfica EACEA/25/2019 és el 12 de març de 2020 a les 17.00 hores de la tarda. 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària. 

* El termini límit de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport al Desenvolupament de Videojocs EACEA/19/2019 és el 12 de febrer de 2020 a les 17.00 hores de la tarda. 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària. 

* El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport a l'Accés als Mercats EACEA/27/2019 és el 6 de febrer de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les). 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* La convocatòria de suport a la Distribució Automàtica EACEA/22/2019 té dues dates límit de presentació de sol·licituds:

  • El 8 de setembre de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les) 
  • I el 29 d'octubre de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les)

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* La convocatòria de suport a la Distribució Selectiva EACEA/21/2019 té dues dates límit de presentació de sol·licituds:

  • El 10 de desembre de 2019 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les) 
  • I el 16 de juny de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les)

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport a la Promoció d'Obres Audiovisuals Online EACEA/23/2019 és el 7 d'abril de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les). 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport als Fons de Coproducció Internacional EACEA/29/2019 és el 15 de gener de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les). 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

* El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de suport a les Xarxes de Cinema EACEA/24/2019 és el 28 de maig de 2020 a les 17.00h de la tarda (hora de Brussel·les). 

En el següent enllaç en trobareu les bases generals i tota la documentació específica necessària.

 

 

23/9/2019

Més informació