Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea 2020

S'han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de cooperació europea EACEA 32/2019. Dels 10 projectes de menor escala beneficiaris liderats per entitats de l'Estat espanyol, 6 són liderats per entitats i organismes catalans. 

Així, entre la categoria 1, la dels projectes de cooperació de menor escala, en trobem 6 liderats per entitats catalanes: 

En aquesta mateixa categoria, 9 entitats catanes han obtingut l'ajut com a sòcies de 9 projectes. En concret:

En la categoria 2, la dels projectes de cooperació de gran escala, n’hi ha set que compten amb vuit socis catalans:

Un total de 113 projectes han estat seleccionats, amb una quantia global de finançament europeu de 47.127.894 €.

En la categoria 1 (menor escala), dels de 314 projectes presentats, han resultat beneficiaris un total de 93, que rebran un pressupost total de 17.359.091 €. Pel que fa als projectes espanyols, 10 han estat seleccionats com a líders (6 dels quals són catalans) i 24 organitzacions (9 de les quals són catalanes) participen en qualitat de sòcies. La ràtio d'èxit espanyola pel que fa al lideratge de projectes, ha augmentat respecte a l'any anterior del 40% al 47.62%, sent la mitjana a nivell europeu del 29.62%.

En la categoria 2 (major escala), dels 69 projectes presentats, han resultat beneficiaris un total de 20, que rebran un pressupost total de 29.768.803 €. En aquesta categoria, 11 organitzacions espanyoles (8 de les quals són catalanes) participen en qualitat de sòcies.

Consulteu tots els resultats d’aquesta convocatòria a través del següent enllaç.

3/6/2020

Consulteu aquests i altres resultats de les convocatòries Europa Creativa Cultura a través d’aquest enllaç