Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de Traducció Literària 2019

Ja s’han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa Cultura de suport als projectes de traducció literària EACEA/07/2019 (Categoria 1) i EACEA/14/2019 (Categoria 2). 

Cinc projectes de l'Estat espanyol n'han resultat beneficiaris (quatre per a la categoria 1 i un per a la categoria 2).

Així, en el marc de la categoria 1 (Projectes de 2 anys; 3-10 obres), les editorials de l'Estat espanyol seleccionades són:

  • Bárbara Fiore Editora SL, de Granada, que ha obtingut 37.545,70 € per al projecte 'Every day stories around Europe'.
  • Vaso Roto SL, de Madrid, que obtindrà 31.764,50 € per al projecte 'The poetic voice of women in 21st century Europe'.
  • Futurbox Project SL (Ático de los Libros), amb seu a Barcelona, que rebrà 59.804,88 € per al projecte 'Classic and Modern European Literature'.
  • Automática Editorial SLU, de Madrid, que ha obtingut 25.705,60 € per al projecte 'Before the mirror: Shaping the European identity beyond historical antagonisms, conflicts and migration'.
Pel que fa a la categoria 2 (Acords marc de col·laboració (3 anys). 3-10 obres), l'editorial Sexto Piso España ha obtingut 92.679,81 € per al 2on any del projecte 'The Discovery of European Self'. 
 
En total, Europa Creativa Cultura ha seleccionat 52 projectes de categoria 1, amb una aportació de 2.462.929,22 €, i 16 projectes de categoria 2 per un import total d'1.274.462,79 €.
 
La xifra global entre ambdues categories és de 68 projectes, amb una aportació total de 3.737.392 €.
 
Consulteu tots els resultats d’aquesta convocatòria.
 
26/11/2019

En total, Europa Creativa Cultura ha seleccionat 52 projectes de categoria 1, amb una aportació de 2.462.929,22 €, i 16 projectes de categoria 2per un import total d'1.274.462,79 €.

Més informació