Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de Suport a la Formació

Ja es coneixen els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de Suport a la Formació EACEA/09/2018. Entre els seleccionats, no hi ha cap projecte de l’Estat espanyol. Mitjançant aquesta convocatòria es dóna suport a 49 iniciatives de formació europees, que rebran un total de 7.493.272,85 euros.

Un dels objectius del subprograma MEDIA és reforçar les capacitats del sector audiovisual, concretament:

- Facilitar l’adquisició i la millora de competències i capacitats dels professionals de l’audiovisual i el desenvolupament de xarxes de contacte, incloent-hi l’ús de les tecnologies digitals per assegurar l’adaptació al mercat laboral, testejant nous enfocaments per al desenvolupament de l’audiència i l’experimentació de nous models de negoci.

- El desenvolupament d’una gama de mesures de formació que promoguin l’adquisició i la millora de capacitats i competències per part dels professionals de l’audiovisual, compartir coneixements, crear iniciatives de networking, incloent-hi la integració de les noves tecnologies.

Consulteu tots els resultats d’aquesta convocatòria a través d’aquest enllaç.

Trobareu aquí els resultats d’aquesta convocatòria i de tots els que han sortit aquest 2018.

També podeu consultar el nombre de sol·licituds rebudes per país i el nivell de demanda per país. 

Més informació.

25/9/2018

Consulteu tots els resultats de la convocatòria de Suport a la Formació EACEA/09/2018 a través d’aquest enllaç.

Tots els resultats de MEDIA que han sortit el 2018 aquí.