Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport a les xarxes de sales cinematogràfiques (EACEA 24/2019)

S'han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport a les Xarxes de sales cinematogràfiques EACEA 24/2019.

El subprograma MEDIA d'Europa Creativa ha donat suport a la xarxa de cinemes europeus Europa Cinemas per un import de 15.900.000 euros.

Aquesta convocatòria té com a objectiu construir una xarxa de cinemes que augmenti la programació de pel·lícules europees, amb un èmfasi especial en els títols europeus no nacionals.

La xarxa de cinemes Europa Cinemas està coordinada per l'associació sense ànim de lucre Europa Cinemas (creada el 1991). El seu principal objectiu és promoure la promoció i la presència de pel·lícules europees a les sales de cinema. La xarxa comprèn 1.131 sales (2.750 pantalles) a 34 països MEDIA (680 ciutats). La xarxa cobreix diversos perfils de cinemes: des de sales d'una sola pantalla a múltiplex, empreses comercials, associacions sense ànim de lucre, cinemes municipals i empreses estatals.

Els resultats obtinguts per la xarxa el 2019: 42,1 milions d'entrades per a pel·lícules europees, prop del 57% del mercat per a pel·lícules europees (en projeccions) i 33,3% per a pel·lícules europees no nacionals (en projeccions).

S'han proposat dos incentius als exhibidors:

  • Suport a la programació de pel·lícules europees no nacionals: pretén animar els exhibidors de tots els territoris MEDIA a programar una porció significativa de pel·lícules europees no nacionals.
  • Suport a l'audiència jove: es proposa incentivar les iniciatives dels exhibidors per atraure les joves audiències a les sales amb un suport addicional de 10.000 euros.

Aquests incentius es completaran a través de bonus:

  • Un bonus a la diversitat quan almenys 11 pel·lícules de diferents nacionalitats estiguin presents en la programació.
  • Un bonus per a pel·lícules que hagin estat guardonades amb el premi Europa Cinemas Label.
27/10/2020

Podeu consultar el llistat complet de resultats, aquí.