Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport al Desenvolupament de Videojocs Europeus

S'han publicat els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als videojocs EACEA/19/2019, amb data límit del 12 de febrer de 2020. 

En aquesta ocasió, cap projecte català ha resultat beneficiari. 

De la resta de l'Estat espanyol, el projecte '2099', de l'empresa madrilenya Fictiorama Studios, ha resultat seleccionat per un import de 54.733€

En total, en aquesta convocatòria s’han atorgat 3.754.638 per subvencionar 32 projectes, d’entre els 125 presentats. 

A través d'aquesta línia d'ajuts, MEDIA pretén impulsar la creació de videojocs europeus de caràcter narratiu amb alt contingut innovador i amb una jugabilitat de qualitat. El programa valora els projectes amb potencial internacional.

Consulteu tots els resultats d’aquesta convocatòria a través d’aquest enllaç.

Llistat de projectes seleccionats.

Sol·licituds rebudes per país.

Nivell de demanda per país.

Anàlisi dels resultats:

El nombre de sol·licituds presentades a aquesta convocatòria ha disminuït un 10% respecte al 2019 (139). S'han avaluat 104 sol·licituds segons els criteris d’adjudicació, sent les altres inadmissibles (5) o inelegibles (15).

Geogràficament parlant, aquesta és la convocatòria de videojocs més diversificada des de l’inici del programa el 2014, tant pel que fa a les sol·licituds presentades com a les propostes de selecció. S'han rebut sol·licituds procedents de 26 països. 

 

31/7/2020

Trobareu aquí els resultats d’aquesta convocatòria i de tots els que han sortit aquest 2020.