Publicats els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als Fons de Coproducció Internacional

Ja podeu consultar els resultats de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als fons de coproducció EACEA/29/2019

En total, s’han atorgat 500.000 adreçats a la iniciativa ACM Distribution del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.

ACM Distribution és un fons destinat a donar suport i promoure la distribució i la circulació internacional de pel·lícules coproduïdes entre un país europeu i un país no europeu. 

Consulteu aquí els resultats d’aquesta convocatòria, així com el nombre de sol·licituds rebudes i el nivell de demanda de país.

Cap projecte català ni de la resta de l'Estat espanyol s'havia presentat a aquesta convocatòria. 

El programa MEDIA té com a objectiu, a través d’aquest ajut, donar suport a activitats que ajudin als socis europeus i internacionals a trobar i/o subministrar un suport indirecte per a obres audiovisuals coproduïdes, donant suport a fons de coproducció internacional situat en un país membre del Programa.

Més informació.

18/5/2020

Consulteu aquí els resultats d’aquesta convocatòria, així com el nombre de sol·licituds rebudes i el nivell de demanda de país.