Publicats els resultats de la convocatòria MEDIA de suport a la Difusió per TV

Ja s'han publicat els resultats del primer termini de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport a la Difusió per TV EACEA/21/2017

El projecte d'animació 'I Elvis Riboldi', de la productora catalana Peekaboo Animation, n'ha resultat beneficiari, amb un import de 500.000 €. 

'I Elvis Riboldi' es basa en els llibres d'èxit amb el mateix nom escrits per Bono Bidari i publicats per La Galera.

En total, la Comissió Europea ha aportat una xifra global de 5.677.434€ a un total de 22 projectes europeus.

Aquesta convocatòria té com a objectiu prestar suport a la creació d’obres audiovisuals europees, en concret pel·lícules i obres televisives, com ara obres de ficció, documentals, pel·lícules per a públic infantil i d’animació, a més d’obres interactives com videojocs i multimèdia, amb més potencial de circulació transfronterera. També es pretén subvencionar activitats destinades a donar suport a les empreses de producció audiovisual europees, en particular, les empreses de producció independents, amb la finalitat de facilitar les coproduccions europees i internacionals d’obres audiovisuals, incloses les televisives.

Més informació sobre la convocatòria.

9/5/2018

Consulteu els resultats d'aquesta convocatòria a través d'aquests enllaços (resultatssol·licituds rebudesnivell de demanda per països).

Consulteu aquests i altres resultats d’aquesta convocatòria a través d’aquest enllaç.