Publicats els resultats del 2on termini de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als Festivals de Cinema

S'han publicat els resultats del 2on termini de la convocatòria Europa Creativa MEDIA de suport als Festivals de Cinema EACEA/26/2019, que inclou l'Acció 1, per a festivals que comencen entre l’1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, i l'Acció 2, destinada a Xarxes Europees de Festivals

Entre els festivals seleccionats a l'Acció 1 figura el Mecal, Festival Internacional de Curtmetratges i Animació de Barcelona, que rebrà 33.000€ de la Comissió Europea per a la seva 23a edició.

Entre els beneficiaris de la resta de l'Estat espanyol d'aquesta mateixa Acció 1 figuren també la 58a edició del Festival Internacional de Cinema de Gijón, que obtindrà 46.000€ d'Europa Creativa MEDIA, i el Festival de Cinema Europeu de Sevilla, que en rebrà 63.000€

En el marc de l'Acció 1, la Comissió Europea ha donat suport a 34 festivals (de 103 sol·licituds rebudes), amb un import total d'1.622.000€.

Podeu consultar els resultats d'aquesta Acció 1 de la convocatòria a través dels següents enllaços:

Pel que fa a l'Acció 2, destinada a Xarxes Europees de Festivals de Cinema, la Comissió Europea ha donat suport a 4 xarxes (de 18 sol·licituds rebudes), que inclouen 23 festivals a 17 països, per un import global de 597.288€.

Podeu consultar els resultats d'aquesta Acció 2 de la convocatòria a través dels següents enllaços:

Un dels objectius del subprograma MEDIA és donar suport al desenvolupament de l’audiència per tal d’estimular l’interès i millorar l’accés a les obres audiovisuals europees, especialment mitjançant la promoció, esdeveniments, coneixements cinematogràfics i festivals. És per això que, mitjançant aquesta convocatòria, dona suport a:

  • Iniciatives que presentin i promoguin la diversitat de les obres audiovisuals europees.
  • Activitats per promoure els coneixements cinematogràfics i augmentar l’interès del públic per a les obres audiovisuals europees.

Més informació

21/10/2020

Més informació sobre aquests i altres resultats MEDIA aquí.