S'aprova el programa de treball anual de 2022 per a l’execució del programa Europa Creativa

La Comissió Europea ha adoptat el programa de treball per al 2022 d’Europa Creativa, al qual seguiran les convocatòries de propostes pertinents. Amb un pressupost d’uns 385 milions d’euros, gairebé 100 milions d’euros més que el 2021, Europa Creativa reforça el seu suport als agents creatius i culturals arran dels reptes derivats de la crisi de la covid-19 i la competència mundial creixent.

La comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, Mariya Gabriel, ha declarat: «Els sectors culturals i creatius són l’ànima de la societat europea. Sabem que els sectors creatius i culturals han hagut de ser molt resilients al llarg dels últims dos anys. El 2022 Europa Creativa comptarà amb del pressupost més gros que hagi tingut mai. La UE els dona suport en la seva recuperació, el seu procés creatiu i el seu potencial d’innovació. Convidem els artistes, els creadors i els professionals de la cultura a explorar i aprofitar les moltes oportunitats de finançament que proporciona Europa Creativa.»

El comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, ha afegit: «El 2022 intensificarem el nostre suport al sector cultural i creatiu europeu, que ha estat greument perjudicat per la crisi de la covid-19, des dels cinemes fins als festivals. Amb el nostre programa Europa Creativa mobilitzarem un import sense precedents: 226 milions d’euros per a l’audiovisual i 35 milions d’euros per a la cooperació intersectorial, inclosos els mitjans informatius. Europa Creativa invertirà en innovació en tecnologies digitals i nous tipus de continguts, des de sèries de primer ordre fins a la realitat virtual.  En el nostre esforç per protegir la llibertat de premsa a la UE, finançarem partenariats de periodisme, enfortirem els estàndards professionals i fomentarem l’alfabetització mediàtica.»

El capítol MEDIA se centra en l’audiovisual i el 2022 incorpora diverses novetats. Es finançaran ajuts per al desenvolupament de videojocs i experiències de realitat virtual innovadors.  Hi haurà una nova acció, «MEDIA 360 graus», destinada als fòrums principals de la indústria que interactuen amb les empreses al llarg de tota la cadena de valor audiovisual. Per fomentar encara més la innovació, es posarà en marxa el Portal del Mercat Mèdia, orientat a les empreses emergents prometedores. Es reforçarà la col·laboració entre festivals cinematogràfics mitjançant l’establiment de xarxes.

Les accions que es cobriran a MEDIA són:

MEDIA:

  • Audience: Europa Creativa MEDIA proporcionarà noves ajudes per a xarxes de festivals per completar el suport atorgat als festivals individuals del 2021. El programa continuarà donant suport a la xarxa Europa Cinemas, les xarxes de VoD i les estratègies paneuropees de distribució de pel·lícules europees.
  • Business: Un nou esquema MEDIA 360º s'obrirà el 2022, construït en base a sinèrgies dins dels principals fòrums de la indústria, mentre que el suport es renovarà per a talents i habilitats, mercats i networking, distribuïdors de cinema, agents de venda i eines innovadores o de negoci.  
  • Content: S'atorgarà novament suport per al desenvolupament de videojocs i contingut immersiu. Europa Creativa continuarà donant suport al codesenvolupament de projectes audiovisuals, el desenvolupament de slates (paquets de projectes audiovisuals) i de mini-slates (petits paquets de projectes audiovisuals), així com la producció de contingut per a televisió i plataformes digitals. 
  • Policy and communication: A través d'un diàleg regulador i d'una anàlisi compartida de dades i tendències, Europa Creativa té la intenció de promoure una política audiovisual europea holística, comptant amb el suport de l'Observatori Europeu de l'Audiovisual i del grup de reguladors europeus dels serveis de mitjans audiovisuals. El programa té previst consultar als agents del sector audiovisual a través de l'European Film Forum i arribar al públic a través del LUX Audience Award.
  • Media Invest: MEDIA donarà suport a una plataforma d'inversió de capital (equity) mitjantçant a combinació de fons MEDIA amb fons InvestEU per garantir inversions privades al sector audiovisual.

El capítol Cultura del programa inclourà noves convocatòries i iniciatives per als sectors de la música, el patrimoni cultural, les arts escèniques i la literatura. A més, es posarà en marxa un programa de mobilitat que oferirà oportunitats a artistes, creadors o professionals de la cultura per fer estades a l’estranger amb finalitats de desenvolupament professional o de col·laboracions internacionals i per trobar nous públics, coproduir, cocrear o presentar la seva obra.

Finalment, el capítol Intersectorial augmentarà el finançament per al Laboratori d’Innovació Creativa per a projectes conjunts d’innovació que involucrin diversos sectors creatius, de manera que també es contribuirà a la Nova Bauhaus europea. A més, s’ampliarà el suport als mitjans informatius mitjançant mesures complementàries per nodrir la llibertat de premsa.

Europa Creativa també abordarà aspectes clau que afecten els sectors culturals i creatius. Els projectes finançats per MEDIA hauran d’aplicar estratègies en pro de la transició verda i la diversitat, inclòs l’equilibri de gènere. Així, doncs, Europa Creativa contribuirà de manera significativa a les prioritats polítiques de la Comissió pel que fa a la sostenibilitat i la inclusió. El programa comprendrà iniciatives que responen a d’altres prioritats de la UE, com ara la contribució a l’Estratègia de la UE de lluita contra l’antisemitisme i de foment de la forma de vida jueva i l’Any europeu de la joventut.

També es convida els sectors culturals i creatius a fer servir CulturEU, la guia en línia de tot el finançament de la UE disponible per a ells, que es va presentar fa poc. Aquest lloc web interactiu centralitza un total de 75 oportunitats de finançament de 21 programes diferents de la UE, des d’Europa Creativa i Horitzó Europa fins als fons estructurals i InvestEU.

Rerefons            

Els sectors culturals i creatius sempre han constituït una faceta enriquidora de la vida europea i contribueixen no només a la cohesió social i la diversitat d’Europa sinó també a l’economia europea, ja que representen el 4,2 % del PIB total de la UE i el 3,7 % de la mà d’obra.

El pressupost total disponible per a Europa Creativa de 2021 a 2027 és d’uns 2 400 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 63% respecte del període 2014-2020. El creixement del pressupost reflecteix el compromís de la Unió Europea per ajudar el sector a recuperar-se i per fomentar-ne la resiliència al llarg dels propers anys. El programa té tres capítols:

  • el capítol Cultura abasta tots els àmbits dels sectors culturals i creatius excepte els sectors de l’audiovisual i dels mitjans informatius;
  • el capítol MEDIA dona suport als sectors de l’audiovisual i el cinema; i
  • el capítol Intersectorial ofereix oportunitats per a la col·laboració entre sectors.

Els organismes públics o privats que operin en els sectors creatius poden sol·licitar finançament amb l’ajuda de les oficines d’Europa Creativa, que estan presents a tots els estats membres de la UE i tercers països associats al programa.