Sessió informativa sobre les noves convocatòries Europa Creativa MEDIA 2021-2027 per al desenvolupament de projectes i la producció televisiva

El proper divendres 11 de juny durem a terme una sessió informativa en línia sobre les noves convocatòries del programa Europa Creativa MEDIA 2021-2027, en concret, les adreçades al desenvolupament de projectes i la producció televisiva. Per participar-hi, és imprescindible inscriure-s'hi prèviament.

Les noves convocatòries MEDIA es divideixen en quatre clústers temàtics:

  • Content(Contingut): afavorir la col·laboració i la innovació en la creació i la producció d'obres d'alta qualitat.
  • Business(Empreses): promoure la innovació empresarial, la competitivitat, l’escalabilitat i els talents per enfortir la indústria europea davant els competidors mundials.
  • Audience(Públic): enfortiment de l'accessibilitat i la visibilitat de les obres per al seu públic potencial a través dels canals de distribució i el desenvolupament de l'audiència.
  • Policy(Política): donar suport a fòrums, estudis i informes de discussió / intercanvi de polítiques. Promoure activitats de sensibilització.

L'anomenat Content Cluster (Clúster de Contingut) inclou les següents convocatòries:

  • European co-development
  • European slate development
  • European mini-slate development
  • Video Games and Immersive content development
  • TV and online content

Durant la sessió, ens centrarem fonamentalment en les convocatòries adreçades al desenvolupament de projectes i la producció televisiva, és a dir, European co-development (el termini de presentació de sol·licituds és el 17 de novembre de 2021), European Slate Development i TV and online content. La data límit  de presentació de sol·licituds d'aquestes dues últimes convocatòries és el 25 d'agost de 2021.

La jornada, que es durà a terme en un format molt dinàmic, permetrà la contribució dels assistents, que podran plantejar els seus dubtes i formular les seves preguntes.
 
L'acte s'adreça a productors i productores de ficció, documental, animació, i de sèries, per a cinema, televisió i plataforma. 
 
Per tal de treure més partit a la sessió, recomanem la lectura prèvia dels documents de les tres convocatòries: European co-development, European Slate Development i TV and online content.
 

3/6/2021

Europa Creativa MEDIA 2021-2027 i les noves línies per al desenvolupament de projectes i la producció televisiva

Divendres 11 de juny, de 10h a 12h                                                               

Activitat en línia amb inscripció prèvia